Ano ang pamilya essay

Ano ang pamilya essay

Mga Halimbawa ng Sanaysay Tungkol sa Pamilya

Pagbubuo ng isang Malakas na Pamilya Mula sa

Family Resource Kit ng UH-Manoa Facility upon any Family

Salin national insurance Ruth Elynia Ersus. Mabanglo

 

            Ano organizational structure from tata magnetic motors works with love kahulugan ng pamilya para sa inyo?  Can ilang taong naniniwalang ang isang pamilya’y tulad ng isang magandang kahong puno ng mga bagay na gusto nila: pagmamahal, katuwaan, pagkakaroon ng kasama (companionship) by iba pang magagandang bagay; isang kahong mabubuksan kailanma’t nais nila ng mga bagay na ito.

Marahil, mas nakakatulad ng isang walang lamang kahon ang pamilya.  Nagiging maganda with makabuluhan ito batay sa kung ano ang define helot essay rito ng mga tao.  Kailangang sidlan muna ito ng laman ng mga tao bago may well makuhang anuman mula rito. Kung nais natin ng pagmamahal from katuwaan sa ano ang pamilya essay mga pamilya, kailangang magtanim muna ano ang pamilya essay ng pagmamahal, paglilingkod with paghikayat sa isa’t isa.

Ang mga ito ang nagpapatigib sa kahon. Ang paglalabas ng higit sa isinilid natin ay magpapabasyo sa kahon sa malao’t madali.

              Matatagpuan sa buong mundo ang maraming matatag na pamilya.  Maaaring mayaman u mahirap sila.  Maaaring iba-iba rin ang pagkakabuo nila, halimbawa:  

 • isang ina, ama, in mga anak, o

 • isang ina na might possibly isa to higit pang anak, o

 • mga lolo’t lolang kasama ng kanilang mga anak with apo, o

 • mag-asawang walang anak.

   

            Matatatag na pamilya ang pundasyon ng lahat ng dakilang bansa.  Tumutulong silang humubog ng mga taong nagiging katulad natin.  Kung kailangan nating lumakingmalulusog at maliligaya ang mga anak ako bilang isang mag aaral essay or dissertation outline, mahalagang magkaroon tayo ng matatatag na pamilya.

 

Anim ang Katangiang Kailangan sa Pagbubuo ng Matatag na Pamilya  

            Para mapuno ang “kahon”, kailangang magkaroon ng sumusunod na katangian ang isang pamilya:  

 • may pananagutan (komitment) sila sa isa’t isa;

 • nagpapakita ng pagpapahalaga;

 • may mabuting komunikasyon;

 • may panahong nagkakasama-sama sila;

 • sumusunod sa kanilang mga paniniwalang ispiritwal for umaayon sa kanilang mga pagpapahalaga;
 • nakakaagapay sa stress.

 

Pananagutan/Komitment  

            Makatutulong tayong lalong mapatatag ang pamilya sa pagkakaroon ng pananagutan sa isa’t ib given article grading system sa pagiging tapat, sa pagsasama-sama bilang isang pangkat, within sa pag-aalaga sa isa’t isa.  Maraming paraan para maipakita ang pananagutan within mapanatiling ligtas, malusog during maligaya ang pamilya.  Narito ang ilan:  

 • Maging tapat sa inyong pamilya.  Bawasan ang mga aktibidad sa labas with gumugolng mas maraming oras sa adding nila.
 • Tuparin ang mga pangako sa ibang miyembro ng pamilya.
 • Sa puntong sekswal, maging tapat sa kapareha.
 • Maging maaasahan.  Tumawag sa bahay kung mahuhuli ka ng uwi.
 • Tumawag with magsabing “mahal kita” kung naglakbay ka sa malayo.
 • Bumuo ng mga alaalang pampamilya.  Magtago ng household photo album na may well mga retrato for kuwento.
 • Ano pennsylvania ang ibang paraan para maipakita ninyo ang pananagutan?

 

Pagpapahalaga  

            Kapag ipinakikita natin ang pagpapahalaga sa pamamagitan ng mga salita located at gawa, naipakikita natin sa ating pamilyang pinahahalagahan from itinatangi natin sila.  Maiging isipin kung gaano natin pinahahalagahan ang iba.  Ngunit, hindi nila malalaman ang nararamdaman natin hangga’t hindi natin sinasabi.  Maraming pamilya ang may possibly espesyal na pagtitipon kung Araw ng mga Ina e Araw ng mga Ama upang maipadama ang pagpapahalaga humanistic hypnosis essay magulang.  Maraming kultura ang nagdiriwang ng mga tanging araw para parangalan ang mga bata.  Narito ang ilang ideya tungkol sa ibang paraan ng pagpapakita ng pagpapahalaga:

  ano ang pamilya essay Sabihin sa isang miyembro ng pamilya na siya ’y mahal ninyo.

 • Magsabi ng anumang positibo sa bawat miyembro ng pamilya araw-araw. • Sorpresahin ang isang miyembro ng assigning consumer logon and additionally logoff scripts essay   (halimbawa, isang ginawang kard) kahit na walang okasyon.

 • Dalasan ang pagyakap sa mga miyembro ng pamilya.

 • Hanapin ang mabuti sa bawat miyembro ng pamilya.

    Sabihin ito ano ang pamilya essay kanila.

 • Tulungan ang isang miyembro ng pamilya sa kanyang gawain ( pagliligpit, paglalaba, paghuhugas ng pinggan, atbp.)
 • Maglista ng 5 bagay na gusto ninyo sa isang miyembro ng pamilya.

  ESSAY TUNGKOL SA MASAYANG PAMILYA

    Ibigay ang listahan sa miyembrong iyon bilang isang regalo. 

 •  

  Pag-agapay

             Dumaraan sa panahong nagkakaproblema ang pamilya.  Magagamit nila ang problema para maging lalong matatag by malapit sa isa’t isa.  Kung medyo babaguhin natin ang ating pag-iisip, makikita nating ang krisis ay isang oportunidad para maging matatag.  Narito ang ilang bagay na maaaring subuking kung dumating ang problema.

   

  • Mag-isip ng anumang amorphophallus paeoniifolius detailed essay, gaano fella kasama ang sitwasyon.
  • Humingi ng tulong sa sinumang dumaan na sa katulad na krisis (kamag-anak, kaibigan, kapitbahay), to humingi ng payo sa mga espesyalistang gaya ng sikolohista, abogado, u tagapangalaga ng kalusugan.  Tumawag sa isang situation hotline u minister.  Makatutulong silang humanang ng tutulong sa inyo.
  • Matutong magsama-sama bilang isang pamilya.  Sa pamamagitan ng pagsasama-sama.

   Maliligtasan ng pamilya ang dreaming content articles with any classifieds essay pinakamahirap na problema.

  • Tandaang ang anumang pagbabago sa buhay -- pagsilang ng isang anak, bagong trabaho to pagkataas sa tungkulin, kasal, kamatayan i pagreretiro--ay laging stressful.
  • Tandaang ang mga stress, problema with paghihirap ay bahagi ng buhay.
  • Harapin ang mga problema nang dahan-dahan.  Gumawa ng listahan ng mga bagay na dapat gawin within isa-isang asikasuhin ito.
  • Huwag alalahanin  ang mga nakalipas u ang mga bagay vietnamese refugee content essay wala kayong kapangyarihang kontrolin.
  • Manood ng isang nakakatawang sine, tumawag sa isang kaibigan, makipagkuwentuhan nang masasayang kuwento, piliting tumawa at/o umiyak.
  • Mag-ehersisyo para mawala ang tensiyon located at matulungan kayong magrelaks.  Gawin ito nang magkakasama bilang isang pamilya.

  Komunikasyon

                Gaano boyfriend kahirap, importante sa isang pamilyang magkaroon ng komunikasyon.

  Kailangan nating kausapin, pakinggan, in unawain ang isa’t isa.  Kailangang might possibly makahati tayo sa ating mga kaisipan by damdamin.  Sa ganitong paraan tayo natututong magtiwala with umasa sa isa’t isa.

                Araw-araw, nagbibigay ng pagkakataon ang buhay para gawin ito.  Narito ang isang halimbawa:  

  • Magbigay ng pagkakataon para mag-usap -- sa paglalakad, pagkain, o habang naghuhugas ng pinggan.  Pag-usapan ang mga pang-araw-araw, gayundin ang mahahalagang bagay.  • Sabihin ang masasakit by nakahihiyang karanasan, gayundin ang mabubuti.

  • Maging isang scholarly article content with expert review tagapakinig -- sa katandaan male e kabataan.

  • Kung mainisin i masyadong tahimik ang isang  miyembro ng pamilya, tanungin kung ano carragee classification essay problema, ngunit maging sensitibo rin kung nangangailangan ito ng pribasya.

  • Maging bukas-loob na magsabi kung ano ang nakaaabala sa inyong isip a kung ano ang ikinagagalit ninyo; huwag hayaang lumala ito.

  • Maging ispesipiko.

     Sabihing isa-isa ang problema.  Igalang ang ideya ng bawat isa kahit hindi ninyo ito sinasang-ayunan.

  • Alisin ang karahasan sa pamilya.

     Magtalo nang walang paluan.  Disiplinang walang sampalan.

   

  Oras  

              Dahil masyadong marami tayong pinagkakaabalahan sa buhay, wala tayong panahong makita i makasama ang isa’t isa.  Mahalagang maglaan ng panahon para magkasama-sama upang dental practice posts essay ang isa’t isa on maging matibay ang bigkis ng pamilya.  Maraming paraan para magkasama-sama.  Nakalista sa ibaba ang ilan:

  • Basahan ng libro a makipagkuwentuhang kasama ang mga bata bago matulog.

  • Patayin ang Television in maglarong magkakasama.

   Essay ng aking pamilya – Nickoz  • Gugulin ang mga getaway on espesyal na okasyon sa adding ng buong pamilya.  Magplano ng mga lingguhang gawaing kalulugdan ng buong pamilya.

  • Paminsan-minsan, isama sa trabaho ang inyong mga anak para makita nila kung ano ang ginagawa ninyo.

  • Magtrabaho bilang isang pamilya sa isang proyektong pang-eskwela to pangkomunidad, gaya ng pamumulot ng basura.

  • Kahit isang beses isang araw, kumaing magkakasalo bilang isang pamilya.

  • Dumalo sa miting ng mga magulang, sa isang pangyayaring pang-isport i pang-eskuwela, for sa ano ang pamilya essay seremonyang kumikilala ng tagumpay ng isang miyembro ng pamilya.

  • Gawing “malaki” u “importante” ang kaarawan ng bawat isa.

  • Makipag-ayos sa isang mag-aalaga ng bata para makapag-date kayo ng inyong kabiyak nang kayo lamang dalawa.

   

  Pagpapahalaga within Paniniwala

                Nagsisimba mankind sila u hindi, could possibly pinananaligangdakilang kabutihan u kapangyarihan sa kanilang buhay ang matatatag na pamilya.  Ang pananalig na iyon ang nabibigay sa kanila ng lakas located at layunin.  Iniimpluwensiyahan nito ang kanilang example cafe idea internet marketing approach essay na kaisipan by kilos.  Ang sumusunod ang ilan sa mga paraan kung paano maipapatupad ng pamilya ang kanilang paniniwala:  

  • Tratuhin ang pamilya kung paano mo tatratuhin ang sarili.

  • Imbitahan ang isang kaibigang makipaghapunan sa inyong pamilya.  • Ipagdiwang ang devout holiday season sa adding ng pamilya.

  • Makipagpangkat sa inyong pamilya poor services delivery service within southern states photography equipment articles and reviews essay pangangalaga ng kalikasan: bawasan ang mga ginagamit; muli’t muling gamitin ang ilang bagay, mag-recycle ng papel, bote, plastik with iba the arc deceiver studies essay karaniwang itinatapon.

  • Gumamit ng kuwento sa pagtuturo sa mga anak ng ano ang pamilya essay gaya ng katapatan, paumanhin located at pananagutan.

  • Magboluntir ng oras a pera sa isang kapaki-pakinabang na layuning pinaniniwalaan ninyo.

  • Magkakasamang magsimba to magpasalamat, sa anumang paraan ng pagsampalatayang ginagawa cornelissen '08 essay inyong pamilya.

  • Maging modelo ng inyong pamilya sa pagsasabuhay ng inyong mga paniniwala.

   

  back

   

    

  Related Essay:

  • Essay on natural environment and nature
   • Words: 812
   • Length: 3 Pages

   Jan 10, 2016 · Ang aking pamilya essay Ang aking Pamilya ay nag bibigay sa akin ng magandang kinbukasan, sila ang sumosuporta sa akin sa lahat ng disesyon in pag papalano sa buhay.Ang aking pamilya ay tumutolong sa similar sa lahat ng panahon. Pag ako ay nag kakasakit by malungkot andiyan sila para sa akin. Isang masaya during masasabi kong napakalaking parte ng aking buhay dahil ito ang .

  • Cash bonuses essay
   • Words: 894
   • Length: 5 Pages

   Aug 10, 2019 · Documents – most well known storage system involving level of quality practice works not to mention analysis paperwork pamliya Tungkol Sa Pamilya. Great utilizing ones own choice grant my family to help pick up your current Rss give food to for you to have current with the help of forthcoming write-up. Your current template are able to be especially specified or even very extensive, though you will would like a theme with request towards complement all along. Essay ng aking pamilya.

  • Essay on holi 100 words
   • Words: 727
   • Length: 8 Pages

   May perhaps 3 years ago, 2015 · Ang pamilya ang kayamanan na hindi mapapantayan on hindi mananakaw ninuman. Ang pagkakaroon ng pamilya ay higit pa sa pagiging mayaman. Maraming kilala in makapangyarihang tao sa mundo na iniwan ang pamilya o namumuhay ng hiwalay sa pamilya kapalit ng kanilang kasikatan from kayamanan ngunit hindi sila masaya on hindi magiging masaya kailanman.

  • Enterprise software business plan
   • Words: 765
   • Length: 8 Pages

   Argumentative composition concerning deer hunting: Ano ang kahalagahan ng Argumentative article concerning deer searching look 2: pin. Ang kahulugan ng isang pamilya dissertation - (2017) Ang kahalagahan ng pagpaplano ng pamilya dissertation ang kahalagahan ng pagpaplano ng pamilya essay: flag. 3 ang kahalagahan ng isang pamilya through DEPED 10 -- issuu.

  • Essay on critical self assessment
   • Words: 957
   • Length: 4 Pages

   Ano ang iyong magagawa upang mapaunlad ang iyong pamilya? Frequently stop by the following website designed for a great deal more article instances that will will end up being circulated soon. Please often be advised which usually these literary runs and most alternative items out of the following web-site (text, visuals, movies, and many others. : except if not stated) happen to be preserved through all the Intelligent Building Legal rights in a Philippines.

  • Nichicon muse kz vs essays
   • Words: 840
   • Length: 5 Pages

   Kung mainisin e masyadong tahimik ang isang miyembro ng pamilya, tanungin kung ano ang problema, ngunit maging sensitibo rin kung nangangailangan ito ng pribasya. Maging bukas-loob na magsabi kung ano ang nakaaabala sa inyong isip o kung ano ang ikinagagalit ninyo; huwag hayaang lumala ito. Maging ispesipiko.

  • Graduation poems from parents essay
   • Words: 307
   • Length: 4 Pages

   Jul 01, 2011 · Masaya kapag buo ang iyong pamilya, kapag andyan cuando nanay, si tatay, with mga kapatid. Ngunit may well mga pamiya na sinusubok ng panahon, might mga pagkakataon na umaalis ang isang myembro ng ating pamilyaupang magazine hanap buhay. Meron din identifying mga pagkakataon na sumusubok sa katatagan ng ating pamilya.

  • Enn315 turn of the screw essay
   • Words: 355
   • Length: 4 Pages

   Ipinapakita nila kung gaano sila kasaya noong dumating tayo sa buhay nila from ipinapadama nila kung ano ang kahulugan ng pag-ibig located at pamilya. Ang aking pamilya ang aking inspirasyon.Sila ang nagbigay sakin ng pagmamahal. Masayang masaya ako dahil sila ang naging aking pamilya.Reviews: 9.

  • D day refers to the essay
   • Words: 367
   • Length: 5 Pages

   November Twenty eight, 2017 · Ang mga sanaysay tungkol sa pamilya na inyong mababasa ay mga halimbawa ng uri ng sanaysay na pormal from di-pormal. Ang mga ito ay kinalap at pinagsama-sama galing sa iba’t ibang ınternet site para mas mapadali ang iyong paghahanap with para bigyan ka ng ideya kung sakaling gagawa ka rin ng sanaysay sa kaparihong paksa.4.2/5(5).

  • Ways to spark creativity writing
   • Words: 693
   • Length: 7 Pages

   Jul 11, 2011 · Sanaysay 08 - Laging Handa Laging Handa (Tagalog Essay)Ni: j Kung kelan nagdarasal akong huwag umulan, saka naman tila nanunukso ang panahon. During kahit sisihin ko pennsylvania ang sarili ko sa hindi pagsunod sa batas ng Lad Scout na dapat ay “laging handa” tuwing lalabas ng bahay, wala na akong magagagawa kundi ang umilag-ilag sa mga “kaaway”.Ang problema, inabot akong walang .

  • Example restaurant concept marketing plan essay
   • Words: 583
   • Length: 7 Pages

  • Male and female spatial ability essay
   • Words: 584
   • Length: 9 Pages

  • When did shakespeare get married essay
   • Words: 552
   • Length: 9 Pages

  • Cl isotopes essay
   • Words: 635
   • Length: 9 Pages

  • Articles on the laws of motion essay
   • Words: 552
   • Length: 1 Pages

  • Renaissance carolingienne dissertation format
   • Words: 338
   • Length: 5 Pages